Vay Ádám

báró, kuruc hadvezér

?–1719

A Vay-család ifjabb bárói ágának megalapítója.

1679-ben Thököly elfogta és hívei közé kényszerítette. Ezzel gyanúba keveredett I. Lipót előtt, aki elfogatta, Bécsbe vitette és vagyonát elkobozta.

1700. júl. 17-én azonban kegyelmet adott neki, s megtérítette kárait, visszaadta javait. 1701-ben újra az elégedetlenek oldalán van, testvérével együtt ismét elfogták. Mikor kiszabadult, állandóan Rákóczi mellett volt található.

Udvari főmarsall, Békés vármegye főispánja, a jászkunok kapitánya, Munkács és más várak parancsnoka lett.

Veracius Constancius miles Hungarus álnév alatt a császári udvar elleni nagyhatású röpiratot írt. Híve maradt Rákóczinak még a száműzetésben is. Követte őt Lengyelországba, onnan Danzigba.

Nagy vagyonát elkobozták. 1719-ben halt meg Danzigban.

Hamvait 1906-ban hazahozták, s nagy ünnepélyességgel helyezték nyugalomra a család ősi fészkében, Vaján (Szabolcs vármegyében).