Béri Balog Ádám

kuruc hadvezér

?–1711

A magyar történettudományt nem lehet vádolni azzal, hogy nem méltatta kellő figyelemre Béri Balogh Ádám személyét és cselekedeteit.

A maga korában is híres brigadéros az 1660-as évek közepe táján láthatta meg a napvilágot.
Apja, Béri Balogh István, aki a hadvezér és költő Zrínyi Miklós apródja volt.

Balogh István házassága révén került megyénkbe, mivel elvett egy vasi leányt, akit Káldy Rebekának hívtak. A házasságból született gyermekek harcos és Habsburg-ellenes szellemben nevelődtek. Ádám gyerekkoráról, iskolázásáról nincsenek adatok.

Béri Balogh Ádám 1696-ban rábaközi főbíró, 1700-ig csobánci vajda, vagyis a várbeli gyalogság tisztje, 1701-ben Vas megyei főbíró volt. Később megválasztják Sopron vármegye rábaközi járásának főszolgabírójává, de már a következő esztendőben lemond. Feltehető, hogy azért vált meg a katonáskodástól, mert elvette Festetics Juliannát.

Béri Balogh Ádám Vas megyébe költözött át és apai örökségében telepedett meg. Az apósa Festetics Pál pusztája mellett volt egy birtoka, Vasvár határában. 1698-ban átköltözött Tolna megyébe, a faddi birtokra.

Hatgyermekes családapa, mikor 1704. januárjában Rákóczi lobogója alá áll. Első tette Kőszeg városának meghódítása volt, majd Körmendet és Rohoncot is az ő tisztjei vonták uralmuk alá. Harc harcot követett, nagy csatákat vívott Heister Hannibállal, akinek a kezében a Dunántúl nagy része volt.

Balogh Ádám a magyar szabadságharc egyre kiemelkedőbb brigadérosa lett, mivel hatalmas katonai tudását, irányító jellegű személyiségéből adódóan a küzdelmek során megosztotta társaival. Kiváló haditerveket hozott létre a hazája védelmének érdekében. A kuruc brigadéros életének nagy része Magyarország szabadságáért és a labanc csapatok előrenyomulásának megállításáért folytatott véres harcok színterén telt el.

A győrváriak számára legérdekesebb harca 1707. november 6-án és 7-én zajlott le, mivel ez az ütközet szűkebb hazánk, Győrvár dombvonulatai alján, a labancok vereségével végződött.

1710. okt. 29-én Szekszárd mellett, híres Murza lova a Cinka patak iszapjában összerogy alatta. A brigadérost a császári alakulatok összezúzott állapotban megtalálták és elfogták. A Habsburgok ismerve katonai tudását, próbálják az ő oldalukra édesgetni a hőst, de ő kijelenti, hogy nem lesz hazája árulója.

A bécsi haditanács 1711. február 6-án Budán lefejeztette a kuruc kor legvitézebb alakját, Rákóczi hűséges alattvalóját, Béri Balogh Ádámot.