Esze Tamás

?–1708Esze Tamás nemeslevele

A Rákóczi-szabadságharc első megindítója.

Sókereskedőként sokat forgott a Tiszaháton, Szigettől Tokajig, a nép között, s tudott annak nyelvén beszélni. 1703-ban Kis Alberttel, Thököly egykori hadnagyával szövetkezve, az egymást érő alkotmánysértések megtorlására, fegyveres támadásra hívta fel az elégedetleneket.

A beregi erdőkből - ahol bujdostak - követeket küldött Rákóczihoz a közeli Lengyelországba, hogy álljon élükre. Rákóczi híres manifesztuma e felhívás folytán készült 1703. május 12-én, zászlait pedig május 22-én bontotta ki Esze és tábora Beregszász városában.

A felkelők Dolháig jutottak, ahol Károlyi Sándor szatmári főispán, vármegyéje és a szomszéd vármegyék népével, valamint egy kevés császári katonával június 7-én rajtok ütött, 5 zászlójukat elvette, a gyülevész hadat pedig szétverte. Esze és Kis a harcból megmenekülve, a Vereczkéhez közeledő fejedelem elébe mentek 200 paraszt-gyalogosból és 50 lovasból álló csapatukkal.Esze Tamás aláírása


Esze Tamás részt vett Kálló, Szatmár és Tokaj ostromában. Zsibónál 1705-ben hajduezredét teljesen szétverte Herbeville. Esze Tamás ekkor Beregbe ment, ahol megmaradt hajduiból és újonnan toborzottakból ismét teljes ezredet állított ki, mely Erdélyben; majd a Vág vonalán harcolt.

1708 pünkösd napján Nyitrán a tábori istentisztelet után Rákóczi hadának reformátusai és katolikusai (ezen egyetlen alkalommal az egész szabadságharc alatt !) összeverekedtek. Esze, kit nagyfokú önzetlenség és kötelességtudás jellemzett, a verekedők közé rohant, hogy szétválassza őket. Ezalatt a többi vezér rendeletére két seregbontó-ágyút hoztak elő, melyekkel a fölzendült csapat közé lőttek. Az elesettek közt volt Esze is.

Rákóczi, megemlékezve Esze hűségéről, a Bereg vármegyei Mezőtarpa lakosait minden jobbágyi terhektől fölmentette s a hajdukéval egyenlő szabadalmakkal ruházta fel. A tarpai kapitányságot pedig az Esze-familia részére adományozta. Emlékét számos históriás énekben is fennmaradt.