Pekry Lőrinc

gróf, kuruc hadvezér

?–1709Hadi pályáját 1667-ben kezdte. Thököly kurucaihoz csatlakozott, az erdélyi országgyűlés mint felségsértőt elfogatta és javait elkobozta; ezeket azonban 1694-ben visszaperelte.

Ugyanakkor I. Lipót király Szörény vármegye főispánjává, majd a székelyek főkapitányává tette. Mikor a székelyekből 3 ezredet akart kialakítani, 1702-ben meg is jutalmazta.


1703 végén a kurucok elfogták, és II. Rákóczi Ferenc egyik legbuzgóbb híve lett. Rákóczi erdélyi fejedelemmé választásán legjobban buzgólkodott, ezért a gyulafehérvári országgyűlés 1704-ben megválasztotta Erdély főgenerálisának.

Homonnán halt meg 1709. március 6-án. Felesége Petrőczy Kata Szidónia költőnő.