Bezerédy Imre

kuruc brigadéros

?–1708

II. Rákóczi Ferenc dunántúli hadjáratainak legnépszerűbb alakja. A kurucok közti népszerűségét és a labancoknál rettegett hírét félelmetes bajvívó ügyességével érte el. A hagyomány szerint személyes párviadalban 72 labanc tisztet vágott le.

A szabadságharc ügyének hanyatlása felé azonban ő is megtántorodott s Pálffy Jánossal alkudozott. Mielőtt tervét végrehajthatta volna, rájöttek; haditörvényszék elé állították, s 1708. december 18-án Sárospatakon lefejezték.