Rákóczi kesergője

1.        Hallgassátok meg magyarok amit beszélek,
           Tanácsoljatok vitézim, mitévő legyek?
           Jön a német, dúl, fúl, éget,
           Mindent pusztit, rabol, kerget,
           Haj! már mit tégyek?

2.        Tanácsoljuk Fölségednek, meg se is vesse,
           Aranyait, ezüstjeit rúdakba veresse,
           Rakassa fel, vitesse el,
           Hordassa el, és menjen el,
           Merre szeme lát!

3.        Megcselekszem, elkövetem, mondja valaki,
           Sőt szeretem, meg se vetem, oktasson akárki.
           Ki az oka: minden látja!
           De tudja meg, hogy megbánja
           Spion Károlyi!

4.        Megfizeti még az árát az árulásnak,
           Kipótolja maradéka Esze Tamásnak,
           Ha nem másnak! Árulónak,
           Úgy lészen még dolga neki,
           Miként Júdásnak!

5.        Országomból, a hazámból már ki kell menni,
           Mordságimról, hibáimról megengedjetek ti!
           Megölellek, megcsókollak,
           Amíg élek, mindig szánlak
           Kedves Bercsényim!

6.        Sok pénzembe, költségembe került váraim,
           Azokhoz pompásan épült sok szép palotáim!
           Itt hagylak már, pataki vár!
           Nem látlak már, munkácsi vár!
           Isten megáldjon!

7.        Megengedjen a magyarság, már ezt kiáltom,
           Édes hazám, mire jutál, csak azt sajnálom!
           Német lesz már a vezéred,
           Jaj! de néked az nem véred!
           Haj! ki ne szánna?

8.        Hej, Rákóczi, magyarok vezére, Bercsényi,
           Országunk fejedelme vezére: Thököli!
           Hová lettek, hová mentek,
           Országunknak híres-jeles
           Magyar vezéri?

9.        Oh! égre kiáltó vétek, hogyha képzelem:
           Országából elbújdosott a jó fejedelem!
           Nem képzelem, nem is vélem,
           Más országnak királyánál
           Helyét ne lelje!

10.      Nézd, a német lakóföldünket már mivé tette!
           Asszonyainkat, leányainkat megszeplősítette!
           Német már a vezéretek,
           Jaj, be szánlak benneteket!
           Isten veletek!