HEGYPÁSZTOR KÖR OSZKÓ
 
 

Egyesületünk 1985-ben alakult a Vas megyei Oszkó községben azzal a céllal, hogy a helyi szőlőhegy műemléki értékű présházait lehetőség szerint megmentse, valamint kulturális programokat szervezve megpróbálja élénkíteni a falu életét, felelevenítve annak hagyományait.
Megvásároltunk egy romos állapotú présházat, amit több éves munkával felújítottunk. A helyreállítási munkák jelentős részét nyári néprajzi táborok keretében végeztük, ahol a résztvevő fiatalok megismerkedhettek a különböző népi mesterségekkel.
A néprajzi tábort azóta is évente megrendezzük, a résztvevők az ország szinte egész területéről érkeznek.
Egyesületünk tevékenységi köre 1990-ben tovább bővült. Támogatásunkkal újra kezdte működését a községünkben komoly hagyományokkal rendelkező Rozmaring Színjátszócsoport.
A 25 fős csoport nagyobb részét 15-25 éves fiatalok alkotják. Tevékenységével kettős feladatot tölt be: egyrészt tartalmas, rendszeres alkotó munkát biztosít tagjainak, másrészt alkalmat ad a falu minden korosztályának, hogy évente több alkalommal, ha csak amatőr szinten is, de színjátszással közvetített értékek befogadója lehessen.
A bemutatók kiemelkedő eseményeknek, ünnepnek számítanak a falu életében. Fel-felcsillantják a reményt, hogy még mindig létezik az a fajta faluközösség, amihez tartozni jó, amiért érdemes kikapcsolódni a napi gondokból. A csoport előadásait 200-250 fős közönség nézi meg. (A falu lakóinak száma 720 fő.)
Az otthoni bemutatók mellett a környező településeken is tartunk bemutatókat. Az elmúlt években sikerült a csoportnak több megyei szintű rendezvényen is bemutatkoznia (Megyenap, Szent György Napi Vásár, Aratónap, Szent Iván Éji Vigasságok, stb.).
1995-ben a Vasvári Művelődési Házzal közösen létrehoztunk egy néptánccsoportot (Palotás Néptánccsoport), melyet helyi és vasvári fiatalok alkotnak. A fiatalok lelkesedése és a rendszeres próbák révén az azóta eltelt idő alatt a csoportnak sikerült több koreográfiát elsajátítani (Szatmári táncok, Dunántúli ugrós, Alföldi Karikázó, Kisalföldi táncok, stb.), és jelenleg is műsora bővítésén dolgozik.
Emellett igyekszünk minél több értékes programot biztosítani községünk lakóinak. Már 1988 óta rendezünk író-olvasó találkozókat, kiállításokat. Kéthavonta színházlátogatást szervezünk a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színházba. Évente több alkalommal táncházat tartunk a művelődési házban.
1993 óta minden év augusztusában falunapot rendezünk, amely mára már az egész falut megmozgatja, és igazi „ünneppé” vált.
Az elmúlt években, ha nehézségek árán is, de sikerült néhány kiadványt megjelentetnünk: 1986-ban tanulmány készült az oszkói szőlőhegy pincéinek építészeti sajátosságairól, amely a helyi hagyományok ismertetésével kibővülve 1989-ben könyv formájában is megjelent; 1988-ban a Hegypásztor Kör présházáról, 1992-ben a szőlőhegy legszebb pincéiről, 1996-ban pedig községünkről adtunk ki színes képeslapot.
Mindezek mellett nagy hangsúlyt fektetünk a népszokások felelevenítésére és fenntartására (szüreti felvonulás, pásztorozás, passió-éneklés, májusfa állítás, stb.).
1998-ban egyesületünk nagyszabású munkába kezdett. Turizmusfejlesztési programot indítottunk el, melynek keretében romos présházak felújítása, a hagyományos szőlőhegyi környezet visszaállítása, az elengedhetetlen infrastruktúra megteremtése révén egy olyan turisztikai célpontot kívánunk megvalósítani, ami vendégeket vonzhat községünkbe és térségünkbe.
Erre nagyon nagy szükség lenne, hiszen környékünk Vas megye legelmaradottabb térsége, és fejlődésre csak a turizmus révén van lehetőség (a megyei területfejlesztési koncepció is ezt mutatja).
Több pályázatot adtuk be elképzeléseink magvalósítására, melyek közül az EU Phare CBC Programja támogatta is projektünket. 1999 nyarán meg is indultak a kivitelezési munkálatok.
Programjaink szervezésében, elképzeléseink megvalósításában mindig számíthatunk a Polgármesteri Hivatal, a Művelődési Ház és az Általános Iskola aktív támogatására. Erőforrásainkat és energiáinkat összevonva sikerül csak eredményeket elérnünk, hiszen lehetőségeink nagyon szűkösek. Anyagi forráshoz szinte kizárólag csak pályázatok útján jutunk.
 

 
 
 
 
A Rozmaring Színjátszócsoport
A Palotás Néptánccsoport
 
 
vissza