"EGYÜTT NÁDASDÉRT" FALUSZÉPÍTŐ ÉS FEJLESZTŐ KULTURÁLIS EGYESÜLET
 

Az egyesületünk 1997. március 11-én alakult. Létrejöttét egy fél éves beszélgetéssorozat előzte meg, amiben az itt élők a problémáik megoldását, szabadidejük hasznos eltöltését remélték. Létrehoztuk az "Együtt Nádasdért" Faluszépítő és Fejlesztő Kulturális Egyesületet.
 Az egyesület legelső feladatának tekintette, hogy a megszűnt helyi lapot kiadja. A helyi nyilvánosság felkarolására létrehoztuk a  Hétdombi Híreket, amelynek első számát 1997. áprilisában adtuk ki. Az újság megjelenése után csatlakoztak hozzánk még új tagok. A kibővült tagsággal szerettünk volna olyan programot létrehozni, amely az egész falu fejlődését szolgálja, és a többség akaratával párosul. Ezért 97 tavaszán kezdtünk el egy közösségi beszélgetéssorozatot, amiben első lépésként tagjainkal mintegy 90 helyi lakost kérdeztünk meg helyi problémák, lehetőségek felől. Kinek mi tetszik és mi nem, itt a településen. Ezen beszélgetés alkalmával összeállított problémalista létrehozása után meghívtuk a falu lakóit, hogy közösen beszélgessünk ezekről a gondokról, a megoldások lehetőségéről. A beszélgetések eredményeként elhatároztuk, hogy megkérdezünk minden 14 év feletti helyi lakost, ők hogyan látják ezeket a problémákat. Megoldásként összeállítottunk egy közösségi felmérés kérdőívet, amelyet február hónapban juttattunk el minden 14 év fölötti helyi polgárhoz. A felméréssel a célunk az is volt, hogy találjunk még az egyesület és az újság számára aktív tagokat. Szűnjenek meg a feszítő gondok, egymással nem beszélgető, találkozó emberek is találják meg a csatornát, ahol a problémáikra megoldást találhatnak. Váljon ezáltal nyitottabbá a falu közössége, az itt lakók merjenek beszélni véleményt formálni. Váljanak ezáltal egy szerves fejlődés részeseivé a helyiek, a közemberek is. Így értékké válik a hétköznapi tevékenység, jelentőssé az egyén, s ezáltal az önbecsülés, az önérzet. A falu vezetői pedig használják fel és vegyék figyelembe döntéshozatalaik során a faluközösség véleményét. Az egészből következően, javuljon a helyben élők életminősége, a meglevő hagyományok megmentése mellett. A visszaérkezett 753 kérdőív (a kiküldött kérdőívek  73%-a) feldolgozásával egy kiadványt készítettünk amelyben a válaszadók véleményeit adjuk közre.
Jelenlegi taglétszámunk 36 fő. Főleg közép- és főiskolás fiatalokból, illetve olyan középkorúakból áll, akik szertnének aktívan közreműködni a falu sorsának alakításában.
 Az egyesület tagja az AGRYA Országos Szövetségének és a Helyi Nyilvánosságért Egyesület Vas Megyei Szervezetének is.
 A fejlődés elősegítése érdekében az önkormányzattal, a helyi vállalkozókkal való együttműködést keressük, szorgalmazzuk. Közös Pontok című Országos Teleház Program keretében új Teleház létesítésére nyertünk pályázatot, amely segítségével létrehoztuk a Nádasdi Teleházat.
 A jövőbeni feladataink között szerepel a már hagyományos programokon túl  hagyományőrzés: (pl. rönkhúzás, Húsvéti locsoló, Pünkösdi helytörténeti vetélkedő, szüreti felvonulás, Lucázás, Betlehemezés, tavaszi falunagytakarítás szervezése, Falunapok, Vállalkozói est) a helyi lap - Hétdombi Hírek - folyamatos, kiadása, a szerkesztőség szakmai tudásának bővítése (tanfolyamok, tapasztalatcserék).
 A Teleházunkat amelyet a helyi vállalkozók és az önkormányzat támogatásával hoztunk létre, 1999. április 17-én nyitottuk meg. Egyesületünk jelenlegi legfontosabb feladata a Teleház üzemeltetésének biztosítása. Ezeken felül egy munkacsoport felállítása, amelynek feladata egy falufejlesztő program kidolgozása.

 
Településünk bemutatása
Nádasdot már a régi időktől fontos közlekedési utak szelik át. Falunk a Pannóniát Rómával összekötő Borostyánkő út két fő állomása, Savaria (Szombathely) és Salla (Zalalövő), között terül el. A római út nyomvonala még ma is megtekinthető. Katafán, a szomszédos faluban, ásatások során, római őrtorony helyét találták meg, mellette római kori agyagedényeket és korabeli pénzérméket. A jelenlegi ismereteink szerint a legkorábbi írott említés falunkról 1233-ból származik, egy nádasdi birtokviszályt ír le latin nyelven. A település hét dombra épült a Hegyhát és az Őrség közé beékelődve, széttagoltan, szegekre bontva. Még ma is élnek arégi utcarészek nevei (Ajszeg, Föjszeg, Buja, Cser…stb.). 1322 lakosával öt település közigazgatási központja. Ide tartozik körjegyzőséget alkotva: Daraboshegy, Halogy Hegyhátsál, Hegyháthodász és Katafa, amely községek összlakossága 1287 fő. A nyolcosztályos iskolánk a tornatermével, a három csoportos óvoda, a 300 adagos konyhával és éttermével, a Művelődési Házzal közösen Általános Művelődési Központot alkot.Jó kiindulópont mind az Őrség, mind a Hegyhát bebarangolásához. Nádasd megközelítése egyszerű: a 8-as főúttól 6 km-re fekszik a 86-os főút pedig átszeli. Vonat - és buszközlekedés körmendről rendszeres. Szombathely 34, Zalaegerszeg 27, Ausztria pedig 17 km-re fekszik a falunktól.
 
Teleházunkról
1999. április 17-én nyitotta meg kapuit a Nádasdi Teleház. A megnyitást nagyon sok munka előzte meg. Az "Együtt Nádasért" Faluszépítő és Fejlesztő Kulturális Egyesület tagjai elhatározták, hogy valamilyen formában bővíteni kellene az egyesület eddigi munkáját. Közös Pontok című Országos Teleház Program keretében új Teleház létesítésére benyújtott pályázatuk elfogadásra került, így lehetőség nyílt a Teleház létrehozására. Az önkormányzat, helyi válalkozók támogatásával, és a sok segítő ember szorgos munkájának eredményeként alakult ki a Teleház.
 Teleházban 4 számítógép üzemel 2 nyomtató 1 fénymásoló és 1 modem működik. 3 számítógépen Windows 98-as program 1gépen pedig Win 3.1-es program van. Barátságos környezetben várja a betérő vendégeket. Szolgáltatásaink: számítógépes játékok, szövegszerkesztés, táblázatkezelés, nyomtatás (fekete-fehér), fénymásolás, Internet, e-mail levelezés. Nádasdról készült képeslap és Nádasd címeres kitűző is kapható.
 Teleházban tartja fogadóóráját a Falugazdász, szerdán délelőtt 900 -1200 óráig. A Gyermekjóléti Szolgálat minden páros hét csütörtökön délután 1200 - 1400 óráig várja a hozzájuk fordulókat.
 
Szolgáltatásaink és áraink
 
FÉNYMÁSOLÁS: A/4-es méretben, 1 oldalas  9 Ft 
A/4-es méretben, 2 oldalas 15Ft
A/3-as méretben, 1 oldalas  18 Ft
A/3-as méretben, 2 oldalas 30 Ft
 
SZÁMÍTÓGÉPHASZNÁLAT: játék 50 Ft/n.óra
szövegszerkesztés, egyéb 50 Ft/n.óra
bérlet 1 hónapra, 10 órás  1500 Ft
 
SZÁMÍTÓGÉPES NYOMTATÁS: fehér papírra   25 Ft/oldal
  
INTERNET HASZNÁLAT: nappali 9.00 - 18.00 óra  
200 Ft/n.óra
esti18.00 órától    
75 Ft/n.óra
 
TELEHÁZ NYITVATARTÁS
 
Hétfő
zárva
Kedd
12.00-19.00
Szerda
9.00-12.00
13.00-17.00
Csütörtök
12.00-19.00
Péntek
12.00-19.00
Szombat
14.00-21.00
Vasárnap
zárva
 
A TELEHÁZ  TELEFONSZÁMA: 424-060
 
 
Képek az egyesület életéből
 
 
 Egy kis locs-pocs
 
Népviseletben
 
Megnyílt a Teleház
vissza